M&IK’19 – Jelte Altena: “Creëer draagvlak, zorg voor gewenning. Investeer een groot deel van je kapitaal in bewustwording en acceptatie.”

01 feb 2019
by Counter Content

Jelte Altena is verantwoordelijk voor de marketing van het Delftse Hardt Hyperloop, de enige commerciële hyperloop-partij in Nederland. Op vrijdag 8 februari is Jelte één van de vier sprekers tijdens de Marketing & Innovation Kickoff 2019. Om een tipje van de sluier op te lichten van wat je zoal kunt verwachten op deze inspirerende dag, en van Jelte’s talk in het bijzonder, stelden wij hem alvast een paar vragen over innovatie en marketing bij Hardt.

 

Wat betekent innovatie voor Hardt?
Innovatie behoort bij ons tot de kern van het bedrijf. De hyperloop is een compleet nieuw transportmiddel waarvoor de kaarten op tafel liggen. Standaarden moeten nog bepaald worden, wetgeving nog geschreven. Alle ruimte dus om de wijze waarop we in de toekomst gaan reizen gezamenlijk te definiëren, een kweekvijver voor innovatie.

 

Innovatie kan op allerlei verschillende lagen binnen een organisatie plaatsvinden: hoe ziet dat er uit binnen jouw organisatie?
Binnen Hardt zetten we ons in voor een bedrijfscultuur waar we continu op zoek gaan naar verbetering. Dat uit zich in het ontwikkelen van nieuwe technologieën maar ook bijvoorbeeld in het testen van nieuwe bedrijfsstructuren, verschillende vormen van interne communicatie, verandering van rituelen etc. Belangrijk is dat er ruimte is voor een kritische blik op alles. Uiteraard wel op een respectvolle wijze.

 

Wie of wat inspireert jou als het gaat over de combinatie marketing en innovatie?
Ik raak dagelijks geïnspireerd door soms onschuldige ontwikkelingen in het marketinglandschap. Campagnes met een nieuwe twist, nieuwe producten/services die duidelijk toegespitst zijn op een betere relatie tussen stakeholder en merk, bedrijven die zich vernieuwen/hervinden etc.

 

Hoe identificeer jij kansen voor innovatie binnen het marketingvak?
Marketing heeft op technologisch gebied de afgelopen tien jaar grote ontwikkelingen meegemaakt. Met name het aantal platforms voor data-analyse hebben veel bijgedragen aan de wijze waarop we marketing bedrijven. Ik denk dat de toekomst van marketing zich nog meer toespitst op enerzijds de ontwikkeling van nog slimmere tools en anderzijds de verdere definiëring van het vak marketing. In hoeverre draagt de relatie met stakeholders en de data die via marketing gegenereerd wordt bij in de productontwikkeling voor bedrijven in toekomst?

 

Welke uitdagingen spelen er binnen jouw branche op gebied van marketing?
De hyperloop is een innovatie die zich in het rijtje bevindt van toekomstige producten met een lange aanlooptijd. Marketing speelt een belangrijke rol in het creëren van draagvlak bij stakeholders. We beschikken tegenwoordig over een legio aan platforms die moeten bijdragen aan het opbouwen van de relaties. En daar komen in de toekomst alleen nog maar meer platforms bij. De uitdaging zit in het combineren van de juiste technologieën en het toepassen van de data die dit oplevert voor het verbeteren van het product.

 

Voor welke randvoorwaarden moet een organisatie zorgen om innovatie als kernwaarde echt een kans van slagen te laten geven?
Innovatie vraagt creativiteit. Creativiteit treed op als medewerkers de vrijheid en het vertrouwen krijgen om anders te mogen denken. Het is de cultuur en het zijn de rituelen die daar debet aan zijn. Dus neem onnodige begrenzingen weg zoals regelgeving en onnodige bureaucratie en schep werkvormen waarbij vrij denken de basis vormt. Het enige wat rest is innovatie aan te moedigen.

 

Wat is volgens jou de meest succesvolle manier om een innovatie in de markt te zetten?
Mensen zijn gewoontedieren, overwegend bang voor het onbekende. Creëer draagvlak, zorg voor gewenning. Investeer een groot deel van je kapitaal in bewustwording en acceptatie en betrek stakeholders vooral al vanaf het begin bij de ontwikkeling van het product.

 

Welke rol speelt het aangaan van partnerships om succes te boeken op gebied van innovatie en positionering?
Het spreekwoord luidt: Vele handen maken licht werk. Dat geldt niet anders voor het creëren van een nieuw merk of een nieuw product. Partnership kan gezien worden in de juridische/zakelijke vorm maar wellicht moeten we de relatie met bijvoorbeeld de eindgebruiker ook gaan zien als een partnership. Ik ben er van overtuigd dat je innovaties enkel en alleen van de grond krijgt als uiteindelijk zoveel mogelijk mensen er vanaf weten, er in geloven en het eigen hebben gemaakt. Dat lukt niet als je eenzijdig communiceert. Je hebt een wederzijdse communicatie nodig. Eén van zenden en ontvangen. Noem het een partnership. Zo kun je samenwerken en een product ontwikkelen die er echt toe doet, die aansluit op de behoefte.

 

Geïnspireerd? Kom dan op vrijdag 8 februari naar de Marketing & Innovation Kickoff 2019 in Hoofddorp en leer hoe jij marketing, communicatie en storytelling kunt inzetten om het innovatieve DNA van jouw bedrijf uit te dragen voor een sterkere marktpositie. Het aantal toegangskaarten is beperkt dus meld je snel aan!

Counter Content © 2022
Call Now Button